Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Πώς θα γίνει


Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς την πρόταση τη διοίκησης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του book building ενώ οι εγχώριοι μέτοχοι θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης.

Αναλυτικά τα θέματα που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση (και τα αντίστοιχα ποσοστά) έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018Source link

realhosting
loading...

Απάντηση