Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά η τιτλοποίηση Vega – Συμφωνία με Intrum

Την υλοποίηση της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων “Vega” λογιστικής αξίας 4,9 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.

Επιπλέον, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Intrum για την πώληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Vega.

Σημειώνεται ότι το Vega περιλαμβάνει κυρίως δάνεια σε οριστική καθυστέρηση με εξασφαλίσεις επί οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τρία οχήματα ειδικού σκοπού, με τις ονομασίες Vega I NPL Finance DAC, Vega II NPL Finance DAC & Vega III NPL Finance DAC.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση