Τράπεζα Πειραιώς: Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου


Έως 1,38 δισ. ευρώ προτίθεται να αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς θα εκδώσει 1,2 δισ. νέες μετοχές σε τιμή από 1 έως 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Αυτό αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας που συνεδρίασε σήμερα, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει.

Ως προς τους επιμέρους όρους, οι Έλληνες υφιστάμενοι μέτοχοι θα τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης καθώς θα έχουν τη δυνατότητα –εφόσον το επιθυμούν- να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση