Τροπολογία του υπουργείου Υποδομών για τις δημόσιες συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας


Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για συμβάσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία και την οικονομία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με την τροπολογία αυτή, «δημιουργείται ένα θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και συντονισμού των κυβερνητικών και λοιπών δράσεων σε έργα υποδομής και κρίσιμες υπηρεσίες των φορέων του δημοσίου, στην εποχή που ακολουθεί την πανδημία».Source link

realhosting
loading...

Απάντηση