Τό χειρότερον έτος δέν είναι τό 2020 ούτε τό 1939 αλλά αυτόν οπού θά εμβολιαστούμε. Όλοι μέ μία φωνή: ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΜΕ

Διάβασα ότι τό χειρότερον έτος είναι τό 2020 μ.Χ., όχι τό χειρότερον έτος είναι αυτό οπου θά εμβολιαστεί η ανθρωπότητα καί τό καλύτερον έτος αυτόν οπού δέν θά εμβολιαστεί η ανθρωπότητα. Μέ άλλα λόγια εάν τό έτος 2021 μ.Χ. είναι τό έτος εμβολιασμού πολλών, αυτόν είναι τό χειρότερον έτος καί εάν τό 2021 μ.Χ…. είναι τό έτος οπού πολλοί θά πτύσουν καί δέν θά εμβολιαστούν δι’ αυτούς είναι τό καλύτερον έτος, διότι ό μισθός ελευθερίας, κύρους αξιοπρέπειας καί κυρίως ψυχοσωτηρίας πολύς!

 

Τό έτος οπού θά εμβολιαστούν όσοι εμβολιαστούν είναι τό έτος οπού ταιριάζει τό υπνωτικόν σατανικόν σατανόπληκτον τραγούδι this is the end τού Δημήτρη Μόρισσον εάν εμβολιαστούμε…
Τό έτος οπού θά αρνηθείτε τό εμβόλιον καί θά παραμείνετε συνεπείς είς τήν απόφαση σάς μέ υπομονή μέχρι τέλους είναι τό έτος Αναστήτω Ό Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οί εχθροί Αυτού…
Ήμουν είς τήν εφηβεία πριχού νά έχω άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου αλλά βεβαίως οδηγούσα.

Ευρισκόμουν ολίγα μέτρα πρίν τήν είσοδον τού νυμφοπάζαρου μπάρ Boca Chica μαζύν μ’ έναν φίλον καί ήρθε η σειρά νά ακούσουμε τό τραγούδι This is the end τού Δημήτρη Μόρρισον, έναν υπνωτικότατον υποβλητικόν σατανικόν καί «προφυτικόν» τραγούδι. Αμέσως ένας γάτος επάνω είς τά κάγκελα τού μπάρ τό οποίον είχε αρκετά σκαλοπάτια γιά νά ανεβείς, άρχισε νά συμπεριφέρεται πολύ περίεργα. Παρότι τά οί υλοθώρακες τών παράθυρων ήταν κεκλεισμένοι κατάλαβα ότι είχε επηρεάσει η ωδή αυτή τόν γάτον καί τό είπα είς τόν φίλον μού. Τό παρατηρούσαμε νά κάνει κάτι δαιμονόπληκτες κινήσεις καί μόλις είπε τήν επίμαχη ασελγειολογία είς τό τραγούδι ό γάτος πήδηξε από πολύ υψηλά διάνυσε μία καμπυλωτή τροχιά καί προσγειώθηκε εμπρός από τόν τροχόν τού αυτοκινήτου τό οποίον κινείτο πολύ αργά αλλά έσφαξε τόν γάτον είς τόν λαιμόν.

Επειδή τά Κατοχικά Νέα είναι περιοδικόν αλλά καί ατελεύτητον βιβλίον έρευνας αντιλαμβάνεσαι διατί σού αναφέρω αυτόν τό γεγονός, ίσως νά μήν ήταν σημαδιακόν, διατηρώ τίς επιφυλάξεις μού αλλά ολίγες. Κατά τήν πλειοψηφία τών πιθανοτήτων καί όπως τό είδα καί τό διαισθάνομαι έκτοτε τό γεγονός ήταν σημαδιακόν καί δή μία παραίνεση Τού Θεού, επιτρέποντας είς τόν διάβολον νά δαιμονοποιήσει τόν γάτον διά νά προειδοποιηθούμε καί συνάμα νά ενημερωθούμε εγώ καί ό φίλος μού, οί οποίοι είμασταν είς τήν εφηβεία ήτοι τήν εποχή οπού ψαχνόμασταν νά καταλάβουμε τόν κόσμον, τί είναι τί καί εάν ισχύουν τά όσα διδακτήκαμε διαχρονικώς ώς Θρησκεία καί από άλλους παράγοντες. Έξ’ άλλου υπάρχουν ανθρώποι οπού καί είς τά 80 έτη τούς ακόμη ψάχονται πόσον δέ μάλλον διά τούς διψούντες διά μάθηση εφήβους. Ερευνάτε τάς Γραφάς είπε Ό Χριστός. Τό τραγούδι αυτόν είναι δαιμονόπληκτον καί μέ αυτόν τό γεγονός μέ τόν γάτον ίσως επιβεβαιώθηκε σ’ εμάς από Αγάπη Χριστού!

Είμασταν μία παρέα εφήβων τότες οπού μελετούσαμε διάφορα φυσικά καί παραφυσικά = παραψυχολογικά φαινόμενα, όσοι έξ’ αυτών δέν είχαν φρένα υποψίας καί μή εμπιστοσύνης σέ ότι δέν είναι αμιγώς χριστιανικόν καί εννοείται δέν πίστευαν είς Τόν Χριστόν ή Τόν πίστευαν ώς άνθρωπον, αναρχικόν ή ο,τιδήποτε άλλον από αυτόν οπού παρουσιάζει η Εκκλησία τής Ορθοδοξίας, αργότερα έφθασαν είς τό έγκλημα, τήν ασέλγεια, τήν ανομαλία, τήν πλήρη αποστασία, τήν απιστία, τούς γνωρίζω όλους έναν πρός έναν…, νά έχουν κολλήσει έκτοτε. Βεβαίως σ’ αυτά συντείνουν καί άλλοι παράγοντες όπως τά γονίδια, οί γονείς, τά πρότυπα οπού πίστευσαν καί μαγεύτηκαν ιδίως μέσω τής μουσικής, τών κινηματογραφικών ταινειών καί τών βιβλίων καί η ταυτόχρονη τούς αδιαφορία διά Τόν Χριστόν, ή η τυπική τούς συμμετοχή ώς παρευρισκόμενοι μόνον σέ μεγάλες χριστιανικές ιορτές. Η μή προσκύνηση εικόνων σέ εκκλησίες καί εξωκκλήσια επί τακτικής συχνής βάσεως καί η «επιτυχία» τούς σέ ματαιόδοξα πράγματα συνάμα, χωρίς νά κάνουν αυτοέλεγχουν τί έχουν επιτύχει, συμπλήρωσε όλον τόν ψυχορμονολιγικόν τούς επί πινάκι χάρτη…

Τό χειρότερον είναι ανάμεσα σ’ αυτούς καί τήν Μετάνοια εισήλθε ένας ενεργειακός τοίχος εγωϊσμού ούτως ώστε άν καί σέ κάποιες στιγμές νοιώθουν τόν κολλασμόν τούς δέν έχουν τήν δύναμη, τήν διάθεση καί έν μέρει τόν αυτοέλεγχον τής θέλησης ώστε μέ τόλμη καί ταπεινοφροσύνη νά προχωρήσουν είς τήν θερμή θαραλλαία ψύχραιμη Εξομολόγηση καί Μετάνοια. Αυτά έπαθαν εκατομμύρια άνθρωποι διαχρονικώς…Εάν μπορείτε βοηθείστε τούς, εντούτοις, εάν δέν υπακούουν είς τίς ρήσεις τής Αλήθειας ίσως νά είναι εξεγραμμένοι από τά κατάστιχα τής ψυχοσωτηρίας, χωρίς όμως νά είναι βέβαιοι, διότι εί δυνατόν νά σωθείς ή νά χαθείς τήν εσχάτη στιγμή ΜΑΣ προενημερώνει τό Ευαγγέλιον… Συνεπώς γηρογορούμε μήπως βγούμε ψυχικώς νόκ άουτ τήν εσχάτη τών εσχάτων στιγμή ακόμη!

Ό Θεός νά μήν ΜΑΣ αφήσει νά χαθούμε ψυχικώς! Τά εμβόλια είναι μία προαναγγελμένη έκπληξη!
Τό χειρότερον τής ανθρωπότητας καί δή τού κάθε ανθρώπου είναι εκείνον οπού θά τού γίνει ό εμβολιασμός χαράγματος παντός χρήσεως καί διαχειρίσεως τού από τόν διάβολον καί τού προσκυνήματος τών θηρίων! Διότι όσοι εμβολιαστούν θά τό κάνουν διά χάριν τού σαρκίου, δέν νομίζω νά εμβολιαστεί κανείς διά χάριν τής ψυχής, χαχαχα! Διά χάριν τής βιωτής καί τής «καλοζωούλας» θά εμβολιαστεί κάποιος μετά από τίς πιέσεις αφαιρέσεως δικαιωμάτων, κεκτημένων, υλικών αγαθών, δόξας, λόξας, ψυχολόξυγγα, ελευθεριών καί όχι διά τήν ψυχή!

Τό πρόβλημα είναι ότι επειδή βλέπεις τό σαρκίον ξεχνάς τήν ύπαρξη ψυχής ή δέν πολύ πιστεύεις ή δέν πιστεύεις διόλου. Καί όμως όλοι οί μεγάλοι σοφοί, συμπεριλαμβανομένης καί τής Γένεσης αναφέρουν ότι πάν ζώον είτε άνθρωπος είτε θηρίον είτε κτήνος είτε έντομον είτε μονοκύτταρον είτε άλλον τί ακόμη καί τά φυτά έχουν ψυχή = ΑΥΡΟΣΩΜΑ οπού είναι εντός σώματος καί μέσα σ’ αυτόν τό πνεύμα τού καθενός….

Καλήν Αντοχήν!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

πηγη

realhosting
loading...

Απάντηση