Υπουργείο Εξωτερικών: Η Δημόσια Διπλωματία στην Ψηφιακή Εποχή


Η σημασία που διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα η ψηφιοποίηση στη χάραξη στρατηγικής στη Δημόσια Διπλωματία είναι το θέμα διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και η Ένωση Ακολούθων Τύπου, την Τρίτη 25 Μαΐου, σε συνεργασία με το την ερευνητική ομάδα για την Ψηφιακή Διπλωματία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Oxford Digital Diplomacy Research Group).   

Τo διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “The Digitalization of Public Diplomacy – How Algorithms shape the Digitalization of Public Diplomacy – From Digital Tactics to Digital Strategy” (H ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διπλωματίας – Πώς οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διπλωματίας – Από τις ψηφιακές τακτικές στην ψηφιακή στρατηγική), απευθύνεται σε στελέχη του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, καθώς και του Κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Διοργανώνεται με αφορμή την ψήφιση του Νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και την ένταξη της Δημόσιας Διπλωματίας μέσω της υπαγωγής του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με το νέο Οργανισμό, η Δημόσια Διπλωματία αποτελεί τον τρίτο πυλώνα του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με τους δύο άλλους πυλώνες της Πολιτικής και Οικονομικής Διπλωματίας, και εντάσσεται πλέον στο στρατηγικό σχεδιασμό του.

Στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (Δεκέμβριος 2020), δηλαδή στον «οδικό χάρτη» δράσης της Κυβέρνησης για το 2021, ένα από τα βασικά στοιχεία Προγραμματισμού για το ΥΠΕΞ για το τρέχον έτος είναι η ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών στρατηγικών και ψηφιακών εργαλείων.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση