Φορολογία – Οδηγός Ε9: Μυστικά και διορθώσεις σε βάθος δεκαετίας


Οι τροποποιήσεις αφορούν το φορολογικό έτος 2020 ή και προηγούμενα έτη ή ακόμη και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2021 και έχουν να κάνουν είτε απλώς για να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, είτε για τα στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπράγματων δικαιωμάτων τους, ώστε, σε κάθε περίπτωση, να είναι πλήρως «ευθυγραμμισμένα» με τις αντίστοιχες δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Για τη δήλωση μεταβολών που επήλθαν στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2020 (αγορών, πωλήσεων, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών κ.λπ.) η προθεσμία υποβολής του Ε9 λήγει στις 31/5/2021. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε δήλωση Ε9 που θα υποβάλλεται για τον σκοπό αυτό θα θεωρείται εκπρόθεσμη.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση