«Φρένο» έβαλε η πανδημία στο θεσμό των μικροπιστώσεων

Αν και ο θεσμός των μικροπιστώσεων έτυχε μεγάλης υποδοχής από την αγορά όταν ψηφίστηκε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο η πανδημία ανέκοψε τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί, περιορίζοντας τον αριθμό εκείνων που ενδιαφέρονται να εκκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά τους στο συγκεκριμένο κλάδο.

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θόδωρος Μητράκος παρέσχε στοιχεία τόσο για την αδειοδότηση φορέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις μικροχρηματοδοτήσεις, όσο και για την πρόοδο των σχετικών αιτήσεων.

Κατά τον κ. Μητράκο ο θεσμός των μικροχρηματοδοτήσεων απαντάται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η πρόσφατη θέσπισή του στην Ελλάδα έχει τύχει θετικής αποδοχής από όλο το πολιτικό φάσμα. «Στην παρούσα συγκυρία οι μικροχρηματοδοτήσεις αποτελούν ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο που θα διευκολύνει κυρίως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες να αντλούν ρευστότητα», είπε στην Ημερήσια και προσέθεσε: «Δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων και έργων υποδομών και παραμένουν επιφυλακτικές στη χρηματοδότηση νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, οι μικροχρηματοδοτήσεις μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά».

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση