Χρ. Σταϊκούρας: Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης εφαλτήριο για αλλαγή οικονομικού μοντέλου


Εφαλτήριο για την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας προς ένα εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και καινοτόμο μοντέλο χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, και επεσήμανε πως μπορεί να οδηγήσει σε μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

«Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές, η υλοποίηση των οποίων, μέσω της θετικής μακροοικονομικής επίδρασης, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, με στόχο την περαιτέρω –προοπτικά– μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε και επισήμανε πως κεντρικός στόχος της είναι η συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε αυτό να συγκλίνει, σταδιακά, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου είναι η σημαντική αύξηση της απασχόλησης, και η ισχυρή ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, ώστε να περιοριστεί το μεγάλο επενδυτικό κενό της χώρας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση