Ψάλτης: Η Alpha Bank έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στη ανάκαμψη της οικονομίας


Καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορεί να παίξει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όπως ανέφερε ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα «Τάσεις και προοπτικές στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία» που διοργάνωσε το ΙΟΒΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη σημαντική ευκαιρία που συνιστά για την Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι μόνον για την υπέρβαση των συνεπειών της πανδημίας αλλά και για τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της χώρας. Σημείωσε ότι η σωστή αξιοποίηση του συνολικού πακέτου των 72 δισ. ευρώ (18 δισ. επιδοτήσεις και 13 δισ. δάνεια καθώς και τα 41 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ 2021-2027), μπορεί να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1 με 1,2 μονάδες και, επιπλέον, 180.000 – 200.000 θέσεις εργασίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικός μέσω της διασφάλισης των προτεραιοτήτων του προγράμματος (πράσινη οικονομία, digital, εξωστρέφεια, καινοτομία, μεγέθυνση των επιχειρήσεων), της ορθής πιστωτικής αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της παροχής συμβουλών προς τις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση και ωρίμανση των επενδυτικών τους σχεδίων και, βεβαίως, της κινητοποίησης κεφαλαίων καθώς η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων που θα πρέπει να προκύψει από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, άρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι «αρκετές επιχειρήσεις που θα θελήσουν με σοβαρό τρόπο να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα με επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχουν ενισχυμένα ιδιά κεφάλαια», σημείωσε ο κ. Ψάλτης, εκτιμώντας πως οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν 33 δισ. πιστώσεις, τόσο μέσω της αναλογίας τους στο RRF όσο και από των δανεισμό επενδυτικών σχεδίων που θα έχουν λάβει επιδότηση.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση