Επικαιρότητα

85 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΙΚΙΖΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ! Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΛΑ! Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ/ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΦΛΩΡΟΣ ΛΕΕΙ..YES SIR! ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ′21;

Δείτε και φρίξτε (από την ερευνήτρια Βασιλική Κασσινά)

Πρώτα εδώ από τη διαύγεια

«Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με κωδικό ΟΠΣ 5011009, στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και τον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/Άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΦΛΩΡΟΣ

Διάθεση Πίστωσης (Απορρόφηση Πιστώσεων Κάλυψης Αναγκών/ Δαπα- νών για την Αντιμετώπιση των Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών του Κέντρου Δομής στο πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ Υπόλοιπο προς Ανάληψη :Ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι έξι
χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (1.726.374,66€).

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΗΡ6-ΦΚΖ?inline=true

πίστωση ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (3.357,64 €), για την εξόφληση του αναδόχου της παροχή υπηρεσιών σίτισης, στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στο πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» (ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) από 20 Νοε έως 30 Νοε 19, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΓΕΣ έτους 2019, στον ΕΦ 1011.701.00.000.00 και ΑΛΕ 2420989001, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ4 (Π.Μ.ΡΟ Υπόλοιπο προς Ανάληψη :Έξι εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (6.026.237,84€). https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΑΡ6-ΟΨΖ?inline=true ύψους δυο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.324,52 €), για την εξόφληση του αναδόχου της παροχή υπηρεσιών σίτι- σης, στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στο πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» (ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) από 23 Οκτ έως 03 Νοε 19, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΓΕΣ έτους 2019, στον ΕΦ 1011.701.00.000.00 και ΑΛΕ 2420989001, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ4 (Π.Μ.ΡΟΕΣ). Υπόλοιπο προς Ανάληψη :∆ύο εκατομμύρια ενενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (2.097.814,97€).

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨ9Θ6-ΚΙΛ?inline=true

(4.109,00€), για κάλυψη αναγκών σίτισης μέχρι 100 ατόμων ημερησίως στη ∆ομή Φιλοξενίας Στρδου «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ», στο Κουτσόχερο Λάρισας.
γ. Τα (ε) και (στ) σχετικά, με τα οποία υπεβλήθησαν προσφορές για την παροχή θέματος
ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών σίτισης στη ∆ομή Φιλοξενίας Στρδου «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ» στο Κουτσόχερο Λάρισας, στην εταιρεία «ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΘΣ6-ΓΚ0?inline=true
δύο χιλιάδες σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λε- πτών (2.046,84 €) για την εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης του Στρδου «ΣΧΟΙ- ΝΑ Β ́», για το χρονικό διάστημα από 09 Απρ 19 έως 05 Ιουλ 19, σε βάρος πι- στώσεων Π/Υ ΓΕΣ έτους 2019 στον ΕΦ:1011 – 2020000000 και Α.Λ.Ε :2420203001.
2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι1Χ6-50Ε?inline=true

85 εκατομμυρια ευρω για σιτιση

πηγη

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock