Επικαιρότητα

Η ενεργή συμβολή της ΕΥΔΑΠ στην ενίσχυση της κοινωνίας: Δίπλα στον πολίτη, για ένα βιώσιμο μέλλον

Είναι συχνό φαινόμενο, η έννοια της της βιώσιμης ανάπτυξης να ταυτίζεται με φιλικές, προς το περιβάλλον και τον πλανήτη, πρακτικές. Αυτή όμως είναι μόνο μία πτυχή της, καθώς εξίσου σημαντικός τομέας για την ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας, είναι η ενίσχυση της κοινωνίας προς την κατεύθυνση αυτή.

Δράσεις και προγράμματα που αναπτύσσουν το κοινωνικό αίσθημα, στοχεύουν στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής κουλτούρας και είναι απαραίτητα για τον καλύτερο κόσμο του αύριο που όλοι θέλουμε να χτίσουμε. Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη Εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα μας που φροντίζει ώστε να φτάνει στις βρύσες των σπιτιών της Αττικής καθαρό και ποιοτικό νερό, έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον.

Δηλώνει «παρών» στις έκτακτες ανάγκες

Η ΕΥΔΑΠ, ειδικά όταν πρόκειται για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, επεμβαίνει με την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την εγκυρότητά της, σε περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων ακόμη και σε περιοχές εκτός αρμοδιότητάς της, τόσο με διάθεση εξοπλισμού, όσο και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και με δωρεάν παροχή πόσιμου νερού, όπως συμβαίνει στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας. Είναι χαρακτηριστικό πως το καλοκαίρι του 2022, κατά την εκδήλωση πυρκαγιών σε περιοχές της Αττικής, προέβη σε έκτακτες δειγματοληψίες και πρόσθετες αναλύσεις, με συνεχή ενημέρωση προς τις αρμόδιες αρχές για τα αποτελέσματα, αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ προέβη σε συστηματική παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων στο νερό των πλοίων, με σκοπό την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Έλεγχος ποιότητας νερού

Ειδικά, όσον αφορά στη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων ποιότητας νερού, η ΕΥΔΑΠ συχνά συνεργάζεται με ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κ.ά.), που βρίσκονται μεταξύ των πρωτοπόρων, πανευρωπαϊκά, στον τομέα τους.

Εφαρμόζοντας τη συμπερίληψη στην πράξη

Η ΕΥΔΑΠ κάνει πράξη ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα της εποχής μας, την καθολική εφαρμογή της συμπερίληψης. Έτσι, παρέχει προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με προβλήματα ακοής (κωφών / βαρήκοων) με εξ’ αποστάσεως διερμηνεία.

Επίσης, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ολικά τυφλούς, δημιούργησε μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μορφή ομιλούντος εντύπου, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της.

Η ΕΥΔΑΠ δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Η Εταιρεία δείχνει πρωτίστως την υποστήριξή της στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της Αττικής, μέσω της εφαρμοζόμενης Τιμολογιακής της Πολιτικής και επωμιζόμενη η ίδια την απώλεια του εσόδου. Αξίζει να αναφέρουμε μάλιστα, ότι οι πρωτοβουλίες της προς την κατεύθυνση αυτή προχωρούν πέρα των καθορισμένων από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο, σε αναγνώριση της ανάγκης υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων.

Έτσι, με θεσμοθετημένες αποφάσεις του Δ.Σ. της, παρέχει εκπτώσεις στους λογαριασμούς της μέσω ειδικών προγραμμάτων, όπως το Έκτακτό Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) για τους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Ν. 4389/16, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο www.eydap.gr, εκπτώσεις σε Πολύτεκνες Οικογένειες, που στο σύνολό τους το 2022 ήταν 8.304 καθώς και εκπτώσεις στους Υπερήλικες Πελάτες που, έως το τέλος του 2022, έφταναν τα 572 νοικοκυριά.

Διαχρονική στήριξη στον Πολιτισμό και την πολιτισμική παράδοση

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Χορηγιών, η ΕΥΔΑΠ στήριξε σημαντικές δράσεις που συνδέονται άμεσα με την εταιρική της κουλτούρα και την αναπτυξιακή στρατηγική της. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεργάζεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους Δήμους, για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου, αλλά και με το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) για τη συντήρηση εργαλείων ιστορικής σημασίας.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Αδριάνειο Υδραγωγείο

Από το 2018, εφαρμόζει την Πολιτική Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου το οποίο αναδεικνύεται μέσα από δράσεις όπως η έκδοση του εταιρικού φωτογραφικού λευκώματος «ΕΥΔΑΠ: Ένας αιώνας βιώσιμης ανάπτυξης», τη δημιουργία της γεωμετρικής γραμματοσειράς HYDRO του ιστορικού αρχείου που είναι βασισμένη σε σχέδια και διαγράμματα της δεκαετίας του 1930, καθώς και τη χορήγηση ιστορικού υλικού για ανάδειξή του.

Ειδική φροντίδα για τη νέα γενιά

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) η ΕΥΔΑΠ θεσμοθέτησε τη χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση του νερού.

Παράλληλα, διοργανώθηκε ανοιχτός Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MIT Enterprise Forum Greece, με συμμετέχοντες νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων κ.λπ, ενώ καταβάλλονται Χρηματικά Βραβεία Αριστείας για τα παιδιά των εργαζομένων της Εταιρείας που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Δράσεις για το περιβάλλον με εθελοντές και εκπαιδευτικά προγράμματα

Η ΕΥΔΑΠ έχει έντονη παρουσία και πραγματοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης οι οποίες αναδεικνύονται και με την εθελοντική προσφορά των στελεχών και των εργαζομένων της.

Έτσι, εκτός του ότι διαρκώς εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της, ώστε να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, συνεχίζει τη δράση «Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο», σε συνεργασία με την οργάνωση WE4ALL και στο πλαίσιο της οποίας, για κάθε 5 έγχαρτους λογαριασμούς που καταργούνται, φυτεύεται ένα δέντρο: το 2022, μάλιστα, 15.200 παροχές κατήργησαν για πρώτη φορά τον έγχαρτο λογαριασμό με παράλληλη εγγραφή τους στο e-bill. Οι εργαζόμενοι επίσης συμμετείχαν στη δενδροφύτευση 230 δέντρων στον Ασπρόπυργο, σε συνεργασία και πάλι, με τη We4All.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Δενδροφύτευση εθελοντών ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της Εβδομάδας Νερού, 21-24 Μαρτίου 2022

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της παραλίας «Μαρίκες» με εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων μέσω του προγράμματος PARALIES PROJECT

Επίσης, συμμετείχε στην πρωτοβουλία «Γενιά 17», συντονίζοντας το όραμά της με αυτό του Στόχου 6 των Ηνωμένων Εθνών που αφορά στο Καθαρό Νερό και Αποχέτευση. O καλλιτέχνης STMTS δημιούργησε μια τοιχογραφία για την ΕΥΔΑΠ στην οδό Περικλέους 32, στην Αθήνα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στο Γαλάτσι, το Φράγμα του Μαραθώνα, τη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στον Ασπρόπυργο, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, όπου, μόνο για το 2022, φιλοξενήθηκαν συνολικά 103 σχολεία, 8 Πανεπιστημιακές Μονάδες, το Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών, 10 Σύλλογοι, με το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων να φτάνει τα 5731 άτομα. Επιπλέον, ξεκίνησε πιλοτικά το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής» για μαθητές Δημοτικού.

Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει την κοινωνία με δράσεις και προγράμματα που αναπτύσσουν την κοινωνική υπευθυνότητα, για έναν κόσμο βιώσιμο, έναν κόσμο αειφορίας.

πηγή

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock