ΕνημέρωσηΠολιτική

Παπαθανάσης: «Νομιμοποιείται η παράλληλη εργασία, με κίνητρα οικονομικά και ασφαλιστικά»

Ο κ. Παπαθανάσης, τοποθετήθηκε στην συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την κατοχύρωση του μέγιστου βαθμού ασφάλειας και προβλεψιμότητας ακόμη και για τις πλέον άτυπες μορφές εργασίας για τους εργαζόμενους.

Παράλληλα μίλησε για την παροχή θεσμικών εγγυήσεων για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους, για την εκμηδένιση της άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων λόγω του είδους της εργασιακής σχέσης που τηρούν ή της σύμβασης της εργασίας που έχουν συνομολογήσει, αλλά και για τη διαμόρφωση ορισμένων βασικών εργασιακών προτύπων ή διαφορετικά δικαιωμάτων των οποίων η τήρησή διασφαλίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ο βουλευτής ανέδειξε την υποκριτική στάση της Αριστεράς στο κοινοβούλιο αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «δεν καταργείται το οκτάωρο και πενθήμερο», «νομιμοποιείται η παράλληλη εργασία, με κίνητρα οικονομικά και ασφαλιστικά για τον εργαζόμενο, ως μέτρο πάταξης της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας», ενώ «δεν καταργείται το δικαίωμα στην απεργία αλλά τυποποιείται ως αδίκημα η πράξη παρεμπόδισης στην ελεύθερη πρόσβαση του κάθε πολίτη στην εργασία, διευκολύνεται δηλαδή το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στην εργασία».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που προσδίδει στον κόσμο της εργασίας Περισσότερα δικαιώματα, Λιγότερη ανασφάλιστη εργασία, Περισσότερες θεσμικές εγγυήσεις και Μεγαλύτερη προοπτική μισθολογικής εξέλιξης, για όλους τους Έλληνες.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Παπαθανάση

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο Για την ενίσχυση της εργασίας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 – Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας – Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το σχέδιο νόμου έχει κάποιους βασικούς άξονες, όπως η ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου του 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην ΕΕ, οι ρυθμίσεις του κώδικα ατομικού εργατικού δικαίου, η απλοποίηση των ψηφιακών διαδικασιών και η ενίσχυση της κάρτας εργασίας καθώς και ρυθμίσεις για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο Σκοπός του είναι αφενός να ενισχύσει την εργασίας, να αυξήσει τον αριθμό απασχολούμενων πάντα με διαφανείς όρους. Αφετέρου, στοχεύει στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στη διαμόρφωση βιώσιμων και δίκαια αμειβόμενων θέσεων εργασίας, στη θέσπιση νέων προστατευτικών κανόνων για τους εργαζόμενους με παράλληλη καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, πάντα, όμως, έχοντας ως απαράβατο όρο την διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων που θα κληθούν να εναρμονιστούν σε αυτή τη δίκαιη για τον εργαζόμενο αλλά σημαντική ρύθμιση της αγοράς.

Καθίσταται αντιληπτό ότι το νομοσχέδιο έχει τέσσερις τουλάχιστον βασικές προβλέψεις. Πρώτον: Κατοχυρώνεται ο ελάχιστος βαθμός ασφάλειας και προβλεψιμότητας για τον εργαζόμενο. Ουσιαστικά πρόκειται για την επέκταση και την κάλυψη ακόμα και των πλέον άτυπων μορφών εργασίας μέσω της θέσπισης ορισμένων ελάχιστων δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους. Δεύτερον: Παρέχουμε θεσμικές εγγγυήσεις για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω της διασφάλισης της δυνατότητας προσφυγής στις προς τούτο επιφορτισμένες ελεγκτικές αρχές καθώς και στα αρμόδια δικαστήρια.

Τρίτον: Στοχεύουμε στην εκμηδένιση τηςάνισης μεταχείρισης των εργαζομένων λόγω του είδους της εργασιακής σχέσης που τηρούν ή της σύμβασης της εργασίας που έχουν συνομολογήσει. Τέταρτον:Σημαντική για εμάς είναι η αίσθηση του «ανήκειν» στο όλον της κοινωνίας, ενώ επιζητούμε ο πολίτης, αφενός να εργάζεται αφετέρου να εργάζεται νόμιμα και καθαρά και να μην ωθείται από την ανάγκη στη μαύρη κι ανασφάλιστη εργασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση ορισμένων βασικών εργασιακών προτύπων ή διαφορετικά ελάχιστων δικαιωμάτων των οποίων η τήρησή διασφαλίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι στη διατύπωση των προτεινομένων ρυθμίσεων έχουν ληφθεί υπόψη συναφείς πρακτικές σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Πιο συγκεκριμένα έχουν μελετηθεί πράξεις ενσωμάτωσης άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως του Βελγίου, της Γαλλίας με το με το διάταγμα 325/2020 και τον ν. 171/2023, της Γερμανίας με τον ν. 285/2022, της Δανίας με το ν. 833/ 2023, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας με το νομοθετικό διάταγμα 104/2022, της Κύπρου με το φετινό «περί διαφανών και προβέψίμων όρων εργασίας νόμο», της Μάλτας με το ν.266/2022 και ν.267/2022 και την Πράξη Προέδρου 20/2022 αλλά και της Ολλανδίας.
Έγγραφο1

Θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 20, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα με την επωνυμία «Rebrain Greece», στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη ΙΙ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αντικείμενο αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης των ταλέντων και η διασύνδεση των επιστημόνων και των εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης, οι οποίες προσφέρονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να επιμείνω σε έναν ευρύτερο σχολιασμό του νομοσχεδίου που αν αθροίσει κανείς το ξεπάγωμα των τριετιών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, μαζί με την τροπολογία που προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη των πληγεισών περιοχών, ώστε άνθρωποι που έχουν χρέη στο ΕΦΚΑ και έχουν χάσει την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στο Σύστημα Υγείας να την αποκτήσουν λόγω της μεγάλης καταστροφής, αλλά και το σκληρό πρόστιμο των 10.500 ευρώ στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κάρτα εργασίας, τότε αντιλαμβάνεται και ο πλέον κακόπιστος ότι ο στόχος του νομοσχεδίου είναι να ισχυροποιήσει τη θέση του εργαζομένου έναντι του εργοδότη.

Σημαντικό να τονιστεί εξίσου ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ, θα προβλεφθεί και ο τρόπος εκπαίδευσης των όποιων επιπλέον ιατρικών ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρικού σώματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ ενδεικτικά σε τρεις κατασκευασμένους μύθους-υποκρισίες της αριστεράς για το νομοσχέδιο. 1: δεν καταργείται το πενθήμερο! Δίνεται όμωςη δυνατότητα στον εργαζόμενο να προσαρμόζει το ωράριο του με εναλλασσόμενες βάρδιες χωρίς να καταργούνται τα δικαιώματα που απορρέουν από το πενθήμερο. 2: Όλοι γνωρίζουμε ότιπολλοί συμπολίτες μας προκειμένου να συμπληρώσουντο εισόδημα τους αναγκάζονται να εργάζονται μαύρα και υπό το καθεστώς του part time πέρα της κανονικής τους εργασίας (το γνωστό εξτραδακι). Με το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμεαυτή την ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία και ως εκ τούτου με γνώμονα την πάταξη της μαύρης εργασίας κατοχυρώνουμε για κάθε εργαζόμενο τα εργασιακά δικαιώματα που απορρέουν από μια νόμιμη και ασφαλισμένη εργασία.

Το αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο είναι η κάλυψη σε όλα τα επίπεδα στην επιπλέον εργασία του καθώς και επιπλέον δικαιώματα σε μεγαλύτερη σύνταξη. 3: Είναι γνωστό επίσης ότι ένας μεγάλος αριθμός απεργιών πραγματοποιείται από συνδικαλιστές και συνδικαλιστικούς φορείς με κομματική παρότρυνση και άσχετους με τον χώρο εργασίας στον οποίο λαμβάνουν χώρα, ενώ πολλές φορές έχουμε το ελληνικό παράδοξο να προχωρούν μέχρι και σε βίαια αποτροπή των πραγματικών εργαζομένων από την δουλειά τους. Το παράδοξο αυτό με το παρόν νομοσχέδιο λαμβάνει τέλος, με την αυτονόητη τυποποίηση του αδικήματος της παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης στην εργασία.

Έχουμε μπροστά μας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ένα νομοσχέδιο που φωνάζει: Περισσότερα δικαιώματα, Λιγότερη ανασφάλιστη εργασία, Περισσότερες θεσμικές εγγυήσεις και Μεγαλύτερη προοπτική μισθολογικής εξέλιξης, για όλους τους Έλληνες!

πηγή

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock