ΕνημέρωσηΟικονομία

Σε πλήρη επανεκκίνηση το έργο των Σκουριών

Η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας (μεταλλευτικά έργα Σκουριών, Ολυμπιάδας, Στρατωνίου – Μαύρων Πετρών) παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά project της χώρας, παρά τη μεγάλη αύξηση των ΑΞΕ τα τελευταία έτη και δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να γίνει 3η παραγωγός χώρα χρυσού στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυση θα ξεκλειδώσει σημαντικά οφέλη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία, αποτέλεσμα της ήδη πραγματοποιθείσας επένδυσης ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, αλλά και των πρόσθετων επενδύσεων 1,9 δισ. δολαρίων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία 3.000 μόνιμων και καλά αμειβόμενων άμεσων θέσεων εργασίας, εκτιμώμενων εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 2 δισ. ευρώ, καθώς και σημαντικών πρόσθετων επενδύσεων σε τοπικά έργα κοινωνικού χαρακτήρα ύψους 80 εκατ. δολαρίων, που μάλιστα θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.

Παράλληλα, η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνει την ευκαιρία ​στην Ελλάδα να γίνει 3η παραγωγός χώρα χρυσού στην Ευρώπη, ενισχύοντας το γεωστρατηγικό της ρόλο εντός της Ε.Ε., ειδικά μετά τη νέα στρατηγικής τη Ε.Ε και τη Νομοθετική Πρωτοβουλία για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες, καθώς οι Σκουριές αποτελούν κοίτασμα παγκόσμιου κλάσης εκτός από χρυσό και σε χαλκό, που αποτελεί κρίσιμο μέταλλο για την ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή μετάβαση εν γένει.

Ο Οδικός Χάρτης προς το μέλλον

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός είναι να καταξιωθεί ως μια από τις κορυφαίες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, μετατρέποντας τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας σε πηγή ευημερίας για όλους.

Άλλωστε, όπως παρουσιάστηκε στην ενημερωτική συνάντηση της Ελληνικός Χρυσός η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικά ορόσημα νωρίτερα από το προβλεπόμενο και η διετία 2024-2025 είναι για την εταιρεία η περίοδος της επιτάχυνσης για την ολοκλήρωση των κατασκευών στις Σκουριές και την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ολυμπιάδα, ενώ από το 2025-2029 με την ολοκλήρωση των κατασκευών θα μπει στην περίοδο της ανάπτυξης με τη μεγιστοποίηση της απασχόλησης και της παραγωγής.

Το έργο των Σκουριών

Με εξασφαλισμένη πλέον τόσο τη χρηματοδότηση όσο και κάθε είδους αδειοδότηση, το έργο των Σκουριών εισέρχεται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης 2,5 ετών μέσω πρόσθετων επενδύσεων 845 εκατ. δολαρίων, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν άμεσα περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στις κατασκευές και επιπλέον 1.400 κατά την πλήρη λειτουργία του μεταλλείου.

Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα τεχνικά υποέργα του έργου των Σκουριών περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ανέγερση εργοστασίου εμπλουτισμού (όπου διαχωρίζεται το εξορυσσόμενο μετάλλευμα) – έχει ολοκληρωθεί
 • Χωματουργικές εργασίες & κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας μεταλλευτικών εγκαταστάσεων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Θεμελίωση με πασσάλους μονάδας πρωτογενούς θραύσης και θόλου στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας νερών μεταλλείου – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Κατασκευή υποσταθμού και δικτύου ηλεκτροδότησης – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Κατασκευή του Χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Κατασκευή καναλιών εκτροπής ομβρίων υδάτων – έναρξη Β’ εξάμηνο 2023
 • Έναρξη εργασιών επιφανειακού ορύγματος – έναρξη στα τέλη 2023
 • Κατασκευή μονάδας φιλτρόπρεσσας για τη διήθηση των τελμάτων – έναρξη στα τέλη 2023
 • Ανάπτυξη υπόγειου μεταλλείου – έναρξη α’ εξάμηνο 2024

Το έργο των Σκουριών έχει σχεδιασθεί για να πληροί τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από πρακτικές όπως η Ξηρή Απόθεση, το νέο Ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων και η Παράλληλη Αποκατάσταση, επιτυγχάνει τη μέγιστη προστασία και τη χαμηλότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.

Το έργο της Ολυμπιάδας

Στην Ολυμπιάδα συνεχίζεται ο μετασχηματισμός του μεταλλείου, με έμφαση στη σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, που βελτιώνουν σημαντικά την παραγωγικότητα και ενισχύουν περαιτέρω τα επίπεδα ασφάλειας. Ήδη η παραγωγή τρέχει με ετήσιους ρυθμούς της τάξης των 470 χιλ. τόνων ανά έτος και το 2022 ανήλθε στις 56.333 ουγγιές χρυσού, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.​ Μέχρι σήμερα, η Ολυμπιάδα είναι η μόνη πηγή θετικών ταμειακών ροών της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του μεταλλείου, έχουν ξεκινήσει να ενσωματώνονται τεχνολογίες και σύγχρονες διεθνείς πρακτικές που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στη χώρα, όπως:

 • Εγκατάσταση εταιρικού δικτύου 4G στο υπόγειο μεταλλείο (LTE 4G) σε συνεργασία με Cosmote​: το μοναδικό στην Ελλάδα σε βάθος 300μ. κάτω από το έδαφος.
 • Απομακρυσμένη πυροδότηση (Remote Blasting) ​
 • Απομακρυσμένο ξεμπάζωμα (Remote Mucking)​: η πρώτη μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα που το εφαρμόζει
 • Ανατίναξη με χύδην γαλακτώματα (Bulk Emulsion): η πρώτη μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα που το εφαρμόζει
 • Αερισμός κατ΄ απαίτηση (Ventilation on Demand) – σε εξέλιξη

Βιωσιμότητα – Οικοδομώντας ένα καλύτερο μέλλον

Η Ελληνικός Χρυσός έχει δεσμευτεί για την ασφαλή και καινοτόμο παραγωγική δραστηριότητα της χωρίς αποκλεισμούς, την ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, την υπεύθυνη παραγωγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο παρόν και στο μέλλον.

Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο αποτελεί ένα εθελοντικό, ενδοεταιρικό σύνολο υποχρεώσεων σχετικών με την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον, την Κοινωνία, που προσδιορίζει το ελάχιστο επίπεδο των εταιρικών επιδόσεων σε θέματα Βιωσιμότητας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις που έχουν σήμερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχει συμπληρωματικά προβεί στην εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS) που απαρτίζεται από συγκεκριμένες, αναλυτικές διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση και στον μετριασμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων του οργανισμού, όπως αυτές απορρέουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Συνδυαστικά, το SIMS με το ESMS συνθέτουν ένα στιβαρό πλέγμα πολιτικών, διαδικασιών και ανθρώπινων πόρων και ρόλων, ικανών να υλοποιούν σε βάθος χρόνου τη στρατηγική Βιωσιμότητας της εταιρείας, καθιστώντας τον οργανισμό ικανό να ανταποκρίνεται στις πολλές κι επιτακτικές υποχρεώσεις μιας σύγχρονης μεταλλευτικής εταιρείας απέναντι σε ένα ολοένα πιο σύνθετο κι απαιτητικό σύνολο κοινωνικών και άλλων εταίρων.

πηγή

loading...

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button

Εντοπίστηκε Adblock

Φαίνεται ότι χρησιμοποιήστε πρόγραμμα ή επέκταση αποκλεισμού διαφημίσεων Υποστήριξε το kontasas.gr Οι διαφημίσεις επιτρέπουν τη λειτουργία του kontasas.gr Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το Adblock